La aniversare…

Revista ZEIT, prima revistă on-line brăileană de cultură şi atitudine, este deja un reper cultural al oraşului de la Dunăre, cu tendinţe ferme de a căpăta contur şi consistenţă naţională şi asta din simplul motiv, că nu s-a vrut şi nici nu va fi doar o publicaţie locală.

Istoria presei brăilene este atât de veche şi de bogată, încât ar merita mai multe studii şi eseuri. Începând cu secolul XIX, ziarele locale se leagă de numele scriitorului Constantin Bacalbaşa, iar la începutul secolului XX de cel al emblematicului Panait Istrati. Străbătând întreg secolul trecut, presa brăileană a slujit cu adevăr şi cultură publicul local şi nu numai şi continuă cu statornică sete de adevăr şi în continuare.

Ziarele sunt un organism viu, sunt colonade de susţinere spirituală a comunităţilor locale sau naţionale. Cele mai virtuoase şi mai meritorii organe de presă capătă importanţă naţională şi slujesc interesele publicului lor.

Evoluţia ştiinţei şi tehnicii a condus la fericita posibilitate ca, în secolul XXI, ziarele să poată apărea şi electronic, păstrându-şi totodată aceleaşi calităţi privind respectarea misiunii fundamentale de a-şi sluji cititorii, de a reflecta adevărul, şi, mai ales, de a aparţine etern urbei lor.

Publicaţiile electronice nu sunt la fel de supuse vicisitudinilor materiale care au făcut de-a lungul timpului multe tipărituri să sucombe, învinse de implacabilul factor material; presa electronică este din fericire – chipurile – mai uşor de susţinut, nu trece prin prea multe mâini ca să apară şi, de aceea, întâmpină mai puţine obstacole în existenţa ei.

În acelaşi timp, cine are idei de transmis, cine iubeşte adevărul, literatura, ori arta, se poate dedica fără oprelişti scrisului în această formă modernă şi care ţine pasul cu tendinţele viitorului. Spaţiul on-line este teoretic nelimitat, poţi să devii chiar poligraf!

O revistă electronică nu expiră niciodată, nu produce retururi, nu se perimează fizic; o revistă electronică dă piept cu eternitatea de la egal la egal şi poate fi citită din orice colţ al lumii, în timp real, ir dacă mai posedă şi o arhivă a numerelor anterioare, atunci chiar te poţi bucura sub toate auspiciile, de tot ceea ce calculatorul sau telefonul mobil îţi poate oferi la momentul de faţă, cu ajutorul internetului!

Revista brăileană ZEIT a apărut în luna martie 2009 din iniţiativa şi entuziasmul profesorilor Cătălin Nicolae Moldoveanu, a soţiei sale, Gina Moldoveanu, a profesorului-publicist Dumitru Anghel, împreună cu scriitoarea Violeta Craiu (membră USR), alături de alţi slujitori ai catedrei, Steluţa Şerbănoiu şi Veronica Bulf din Buzău.

Răsfoind arhiva electronică a revistei, oricine poate să îşi facă o imagine exactă asupra evoluţiei ei. Datorită conţinutului tematic de calitate, a libertăţii de expresie asigurate managerial de C. N. Moldoveanu şi felului cum a promovat-o în mediul electronic, publicaţia s-a îmbogăţit de la număr la număr cu nume noi de colaboratori, cu comentarii şi analize pertinente privind temele abordate.

În prezent, în paginile ei semnează nume ilustre de publicişti şi scriitori din ţară, nume consacrate de profesori şi scriitori brăileni, acompaniate de nume importante de ziarişti şi scriitori de pretutindeni. Menţionăm aici pe clujenii Alexandru Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România şi pe valorosul scriitor Dan Brudaşcu. Din Bucureşti scriu Dan Călin, George Apostoiu şi Victoria Milescu, iar din Adjud sunt trimise în paginile revistei articole pline de nerv şi spirit polemic, semnate de Adrian Botez, dar şi materialele despre ceea ce reprezintă calculatorul şi internetul, pe care inimosul şi valorosul profesor de informatică Traian Anghel le pune la dispoziţie număr de număr. Articole pertinente şi mai ales creaţii literare apar şi din Statele Unite şi Canada, demonstrând încă o dată – dacă mai era cazul – că diaspora este la înălţime.

Revista ZEIT este prima publicaţie brăileană care se ridică spiritual la pretenţiile nivelului naţional, fără a se pretinde vreodată a fi un site cu circuit închis, sau cu o casetă redacţională rigidă. Spiritul locurilor dunărene se extinde în cercuri concentrice până la toate fruntariile ţării, iar datorită miraculosului internet, ea poate fi şi chiar este citită şi la antipozi: Brazilia, Australia, Noua Zeelandă, dar şi în Germania, Austria, Italia, Spania, Franţa, Macedonia… de unde sosesc pe adresa redacţiei mulţumiri, idei, articole, încurajări…

Sunt convins că Brăila înseamnă pentru mulţi intelectuali un mediu spiritual unic, un tărâm de frământări lumeşti şi de împăcare în cer, iar luntrile plutind pe Dunăre la vale, aşteaptă momentul când vor fi acceptate în meleagurile visului şi asta pentru că odată cucerită libertatea cuvântului prin sacrificiul tinerilor ucişi în timpul evenimentelor din decembrie 1989, libertate exprimată şi prin strigătele lor:

Vom muri şi vom fi liberi!, putem ridica acum tribune ale dreptăţii democratice, putem construi pentru spiritul timpului nostru şi pentru cel al viitorului şi să ducem – fie şi prin această publicaţie mixtă, de cultură şi atitudine – flacăra vie şi nemuritoare a artei frumosului şi adevărului, exprimată prin cuvinte bine ticluite, de publiciştii, scriitorii şi poeţii vremurilor noastre.

Această revistă brăileană de cultură şi atitudine scrie istoria prezentului românesc, îşi face drum în conştiinţa românilor de pretutindeni, este o cariatidă a spiritului local şi naţional, înfruntând timpul, cu toate greutăţile sale materiale şi intelectuale, fără a avea pretenţia de a face comerţ cu cuvinte, concurenţă ori monopol pe cultură; o mărturie încrustată în marmora zbuciumatului nostru prezent, întocmai aceleia a viteazului spartan Leonida, care a lăsat posterităţii emoţionanta declaraţie, înscrisă pe monumentul său de la Thermopile: Spune drumeţule, Spartei, că noi, ce aici căzut-am, ne-am jertfit, împlinind sfintele legi ale patriei!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *