Simulari pe calculator utilizate pentru instruire

Tehnologiile utilizate în predare/învăţare/evaluare au evoluat de-a lungul timpului, în special în ultimii 20 de ani. Utilizarea în domeniul educaţional a tehnologiilor informatice a dat naştere unui tip de instruire cunoscut sub denumirea de e-Learning, acesta având drept scop îmbunătăţirea performanţelor indivizilor şi organizaţiilor. Se deosebesc următoarele tipuri de e-Learning: învăţarea bazată pe calculator (CBL, […]